Tätt måleri i dialog med traditionen

(Christina Ekstrand, Julia Selin)

”……Relationen mellan färgen som färg
och färgen som bild av något
annat utgör på samma sätt spänningsfältet i Christina Ekstrands
utställning ”Övergång” på S.P.G ( tom 20/9) strax intill.
Lager på lager och överlagringar, täta
mönster och glipor i bildplanet,
ett måleri som på ett likartat sätt aktiverar den återkommande
frågan: vad är det jag betraktar?
Ett landskap, en känsla eller färg på duk?”

Milou Allerholm
Source: http://www.dn.se/arkiv/kultur/tatt-maleri-i-dialog-med-traditionen