Upcoming:
Exhibition at Susanne Pettersson Gallery
more info follows

 Ekstrands penseldrag väller ut och in i varandra i en ständig och orädd rörelse, som ett konstant inre förlopp. En levande kropp vars celler förnyas, förändras och delas. Blommans kronblad som vecklas ut och sluts i dygnets rytm. 

Karin Holmér